Polityka prywatności

Polityka prywatności panelu reklamowego e-korepetycje.net

Administratorem danych zbieranych w panelu reklamowym e-korepetycje.net jest firma Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze nip: 739-315-00-70, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn. en dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób Serwis przestrzega praw i w jaki sposób Użytkownik może ich dochodzić.

KATEGORIE DANYCH, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Strona kampanie.e-korepetycje.net stosuje mechanizm "cookies" (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w Serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator Użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta Użytkownik itp. Każdy Użytkownik ma możliwość całkowitego wyłączenia ciasteczek lub wyłączenia tylko dla wybranych stron internetowych. Instrukcja wyłączenia ciasteczek znajduje się u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.

W tabeli poniżej znajdują się dane osobowe, które Serwis przetwarza o Użytkownikach. Do nich zostały przyporządkowane informacje na temat celów i podstaw prawnych, a także o czasie ich przetwarzania.

Kategorie danych Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania Dodatkowe informacje
Dane zawarte w logach systemowych (IP, data i czas logowania) Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych- ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Serwisu, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji 3 lata
Ujawnianie i przeciwdziałanie zagrożeniom, aby Serwis działał poprawnie i stabilnie, a także w celu wykrywania nadużyć w Serwisie. Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług
Dane z cookies serwisowych (aby dostarczyć usługi świadczone drogą elektroniczną oraz aby poprawić jakość tych usług) Dostarczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprawa jakości tych usług (np. podtrzymanie sesji, uwierzytelnianie, zapewnienie bezpieczeństwa, monitorowania ruchu) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dokonywanieczynności analitycznych i statystycznych ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnieuzasadniony interes Serwisu, który polega na prowadzeniu analizaktywności Użytkowników i ich preferencji
Dane z cookies marketingowych Prowadzenie działań marketingowych Serwisu oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy kontekstowej Prawnie uzasadniony interes Serwisu Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Prowadzenie działań marketingowych Serwisu oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy behawioralnej Prawnie uzasadniony interes Serwisu Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Dane niezbędne do założenia konta (email) Wykonanie umowy (aktywacja konta, przesyłanie informacji serwisowych) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych - ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Serwisu
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw
Dane uzupełniające profil i podane przy dodawaniu ogłoszenia, których nie ma obowiązku wypełniać Świadczenie Użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie - efektywna prezentacja usług Użytkownika Zgoda wyrażona samodzielnym wpisaniem przez Użytkownika swoich danych Do momentu usunięcia ich z profilu przez Użytkownika lub usunięcia konta (przez Użytkownika lub Administratora)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych - dla stałej poprawy jakości usług Prawnie uzasadniony interes Serwisu
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw
Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl i kampanie.e-korepetycje.net Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi 10 lat
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Serwisu, który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane dodatkowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl i kampanie.e-korepetycje.net Ułatwienie kontaktu lub obsługi zapytania Zgoda wyrażona samodzielnym wysłaniem przez Użytkownika wiadomości wraz z danymi 10 lat
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Serwisu, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane podawane podczas wypełniania ankiet i udziału w konkursach Wysyłanie informacji dotyczących przeprowadzonych ankiet lub konkursów Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (realizacji konkursu, przyznania nagrody) Do momentu rozstrzygnięcia konkursu i/lub przeanalizowania ankiet (zakończenia czynności związanych z danym działaniem)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Serwisu, polegający na prowadzeniu statystyk celem doskonalenia jakości i funkcjonalności

Serwis może korzystać z narzędzi gromadzących dane statystyczne, do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.

ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla panelu reklamowego e-korepetycje.net oraz organów administracji państwowej.

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Serwisu takim jak:

  1. kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),
  2. podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej Serwisu i przechowywania danych,
  3. dostawcy klienta pocztowego,
  4. dostawcy programu do email marketingu,
  5. podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu.

Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Dane, które Użytkownik samodzielnie wypełni w swoim profilu nie są wyświetlane publicznie. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji i usunięcia. Ma także możliwość udostępnienia i przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wycofania lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać logując się na swoje konto i dokonując edycji zamieszczonych tam danych, kontaktując się z administratorem Serwisu lub zmieniając ustawienia zgód na przetwarzanie poszczególnych danych osobowych w zakładce DANE KONTA. Aby dowiedzieć się jakie dane Serwis przetwarza o Użytkowniku może on wysłać wiadomość na adres odo@infeo.pl z prośbą o podanie takich danych.

Usunięcie niektórych danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych został podany w tabeli powyżej. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Serwis dokłada wielu starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dodatkowo każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza dane osobowe Użytkowników panelu reklamowego e-korepetycje.net.

Aby je w pełni chronić, również Użytkownik powinien sam o nie zadbać. Serwis zaleca, aby:

  1. trzymać dane do logowania w poufności, a także wylogować się z Serwisu za każdym razem po zakończeniu korzystania z profilu e-korepetycje.net, w szczególności wtedy, gdy dzieli się komputer z innymi Użytkownikami;
  2. zmieniać hasło logowania do Serwisu przynajmniej raz na kwartał i ustawiać mocne hasło, aby zminimalizować prawdopodobieństwo jego odgadnięcia.

ZMIANY POLITYKI

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie i poinformowanie Użytkownika za pomocą Serwisu o takiej zmianie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 r.